کارکنان | مدیریت

پنج شنبه ۲۸ شهریور ۱۳۹۸

30742aed-f60e-425f-ac11-6ba5172cbd26.JPGسمای سبزوار میزبان دبیر محترم شورای نظارت و هماهنگی سما استان خراسان رضوی به روایت تصویر1395/06/2914:25مسئول دفتر و روابط عمومی
779bb6bb-27a7-495a-b0ed-a9182e868b27.JPGبرگزاری دومین جلسه مدیران منتخب مدارس سمای سبزوار1395/06/2913:48مسئول دفتر و روابط عمومی
b647f81b-c7a4-4d66-9fd8-80a12c2f9ff3.jpg سیزدهمین جلسه هیات امنای دانشگاه آزاد اسلامی1395/06/2815:45مسئول دفتر و روابط عمومی
c2a6c777-7eb3-4f67-ad78-b365dd79ce42.jpgجلسه هم اندیشی بهینه سازی روش های حسابرسی1395/06/2815:42مسئول دفتر و روابط عمومی
ebabd7ee-9ef7-4b93-904b-c9b89e1973c1.jpgپیام تبریک رییس دانشگاه آزاد اسلامی به مناسبت آغاز سال تحصیلی جدید 1395/06/2815:39مسئول دفتر و روابط عمومی
ff8cd061-17b2-416e-a46c-1a2005fb34d0.jpg طرح پرونده الکترونیک سلامت دانش آموزان 1395/06/2815:36مسئول دفتر و روابط عمومی
c590bf68-5add-4914-821c-415f34a0fd97.jpgپیام تبریک دکتر زرهانی به مناسبت آغاز سال تحصیلی1395/06/2815:32مسئول دفتر و روابط عمومی
41d26c23-6817-427a-80ab-0e87cb8b4416.jpgاولین گام در اثر بخشی تربیتی ظرفیت شناختی است 1395/06/2815:30مسئول دفتر و روابط عمومی
NoPic.pngاز نگاه لنز دوربین1395/06/1715:25مسئول دفتر و روابط عمومی
8cbef57b-cb6b-4416-b601-c572f45f146a.jpg ذات اسلام آزاداندیشی است1395/06/1715:06مسئول دفتر و روابط عمومی
29fcea90-d763-40ed-be87-25959f3984ef.jpgدانشگاه آزاد اسلامی مصداق واقعی آزاداندیشی است1395/06/1715:04مسئول دفتر و روابط عمومی
ba6ce5cf-b8e2-4aec-80d7-e9bb2d1fe779.jpgاهمیت بصیریت از دیدگاه مقام عظمای ولایت1395/06/1710:40مسئول دفتر و روابط عمومی
652fdb31-7a11-4bb8-9b21-27a7e6a96ee8.jpgنشست پایش1395/06/1710:38مسئول دفتر و روابط عمومی
51037f9e-1f7e-40a0-af7e-fc8cc788d1ff.jpgطرح قدس در سما1395/06/1710:37مسئول دفتر و روابط عمومی
2fac23a3-561c-4c67-accc-aae0a5879a4b.jpgقضاوت های یکسان 1395/06/1710:36مسئول دفتر و روابط عمومی
bb8a4c2c-a114-4eda-89c6-3ae25c651517.jpgاتاق فکر1395/06/1710:34مسئول دفتر و روابط عمومی
86822741-f40a-4d94-a4e7-15086185e8f8.jpgبرگزاری نشست هم اندیشی دبیران شوراهای نظارت و هماهنگی1395/06/0809:20مسئول دفتر و روابط عمومی
cf81706f-17af-4ef6-a6d4-16b8d51a2bed.jpgپیام دکتر میرزاده به اجلاس معاونین سما در چالوس1395/06/0809:03مسئول دفتر و روابط عمومی
ed073a3f-5c47-4eab-a929-1d2326b4f613.jpgگردهمایی معاونین سما در چالوس1395/06/0808:34مسئول دفتر و روابط عمومی
cb6177cf-9446-4eb0-9893-cd62f343dddb.jpgامروز روز سماست1395/06/0808:30مسئول دفتر و روابط عمومی

www.Sabzevar-Sama.ir

Tel : +985144666270-1 , Fax : +985144664591

©2016 All Rights Reserved