کارکنان | مدیریت

پنج شنبه ۲۸ شهریور ۱۳۹۸

be53e82e-955b-4005-8715-8620395f31ee.jpgنامه دکتر رهبر به ریاست محترم جمهوری1396/10/1613:35مسئول دفتر و روابط عمومی
NoPic.pngقطب بندی واحد ها1396/10/0613:51مسئول دفتر و روابط عمومی
596af657-7ab2-4bec-873a-55fa39a7b4db.jpgاموزش مهارتی1396/10/0613:50مسئول دفتر و روابط عمومی
2d6a60f3-ce18-49e8-8316-5dcea53d47b4.jpgتقویت اقتصاد دانشگاه و سما1396/10/0613:46مسئول دفتر و روابط عمومی
NoPic.pngتسلیت تاسوعا و عاشورای حسینی1396/07/0514:04مسئول دفتر و روابط عمومی
33f27950-1038-43fe-b47e-66dc4678703b.jpgتسلیت ماه محرم1396/07/0314:39مسئول دفتر و روابط عمومی
007cf637-7a1d-4ba6-923f-a21fa382e76c.pngانتصاب جدید1396/07/0314:32مسئول دفتر و روابط عمومی
3e1f0291-6fa0-4d4e-8eb5-0ded6f3af01a.jpgبورسیه دانش آموزان سمایی1396/07/0314:32مسئول دفتر و روابط عمومی
3ce49ce1-6c93-45d6-93ea-5af75eda0572.JPGاولین روز مهر 961396/07/0314:31مسئول دفتر و روابط عمومی
0225824b-e301-42e7-abad-90689a099f91.jpgدستاورد های سما1396/06/1510:21مسئول دفتر و روابط عمومی
ee03ea07-4b20-47ac-b35b-b714d4257305.jpgجذب دبیران خوب1396/06/1510:19مسئول دفتر و روابط عمومی
c3b706f8-a910-4b06-ae8c-d13c24b04a84.jpgتربیت نیروی متخصص و متعهد در عرصه اطلاع رسانی و خبر1396/06/1510:14مسئول دفتر و روابط عمومی
NoPic.pngتبریک عید سعید غدیر خم1396/06/1510:05مسئول دفتر و روابط عمومی
ff6c0a5b-9a8b-449b-b35c-1f82529d42ea.jpgعدم تفسیر قانون1396/05/0314:31مسئول دفتر و روابط عمومی
bc43e28a-54d7-4ccd-90c2-33750f2993de.jpgمجله دانشگاه1396/05/0314:24مسئول دفتر و روابط عمومی
026abe3b-0702-4837-8600-146c3292d38a.jpgعدم استعفا1396/05/0314:05مسئول دفتر و روابط عمومی
92b01ca1-111f-478d-a7af-8334f33526e6.jpgحکم انتصاب1396/05/0314:00مسئول دفتر و روابط عمومی
de01c2e6-72c8-4a01-bdab-de6fec3b1edb.jpgهدف اصلی دانشگاه چابک سازی است1396/05/0313:58مسئول دفتر و روابط عمومی
7243b575-f366-47a3-836e-d223c32aa968.JPGقدردانی دکتر زرهانی از سما استان خراسان رضوی1396/05/0313:29مسئول دفتر و روابط عمومی
35a7c17a-ff37-4534-9fd1-4f38b9786e03.jpgارزیابی عملکرد واحدها1396/05/0313:20مسئول دفتر و روابط عمومی
seek-warrow-warrow-eseek-eتعداد کل اخبار: 413

www.Sabzevar-Sama.ir

Tel : +985144666270-1 , Fax : +985144664591

©2016 All Rights Reserved