کارکنان | مدیریت

پنج شنبه ۲۸ شهریور ۱۳۹۸

e81e3764-d770-4d7d-9d57-d77d5f1cc505.JPGبازدید دکتر زرهانی از روزنامه فرهیختگان1396/05/0214:39مسئول دفتر و روابط عمومی
9846eeec-3a38-4c92-b9ee-5d6f787ed7a9.jpgتربیت تکنیسین در اولویت است 1396/05/0214:21مسئول دفتر و روابط عمومی
fd9b8cf3-f5c3-4223-be60-87e03266992d.jpgجذب دانشجویان خارجی1396/05/0214:18مسئول دفتر و روابط عمومی
bb28ce4a-fbe7-4ea7-b39e-f0dadbf2e162.jpgانتصاب رییس دفتر 1396/05/0214:14مسئول دفتر و روابط عمومی
44be6278-79f7-42ca-a26a-7b4066493612.jpgدکتر فرهاد رهبر رئیس دانشگاه آزاد اسلامی شد 1396/05/0214:10مسئول دفتر و روابط عمومی
4f94f771-a59b-49ad-8fa9-4e208dcb7ac5.pngتوجه دانشگاه به رویکرد شورا1396/05/0113:57مسئول دفتر و روابط عمومی
d260c9d1-9f06-4612-b2b8-96ff922faae3.jpgانتصاب مشاور اجتماعی 1396/05/0113:53مسئول دفتر و روابط عمومی
f9d9a54f-e5c8-4d53-8395-7e1039873477.jpgحل مشکلات توسط دکتر رهبر 1396/05/0113:51مسئول دفتر و روابط عمومی
432b501f-9362-42a9-97d1-2a591ad4dd7d.jpgاجرای قانون خواسته ماست1396/05/0113:46مسئول دفتر و روابط عمومی
0cc8657c-08ef-47a7-9a3e-f4b6784a462d.jpgافزایش کیفیت در اولویت کاری1396/05/0113:39مسئول دفتر و روابط عمومی
1726376f-863c-4bd3-8586-c9017d2625f0.jpgبرنامه تلویزیونی مجله دانشگاه1396/05/0113:21مسئول دفتر و روابط عمومی
2f4246d4-fdb3-4bfa-a2e8-06947909250e.jpgمصوبات جلسه هیات رییسه دانشگاه آزاد اسلامی1396/05/0113:20مسئول دفتر و روابط عمومی
96b47ce8-784d-4a0b-a034-5ed5de47238d.jpgاولین گام مدیریتی دکتر رهبر1396/05/0113:18مسئول دفتر و روابط عمومی
6d95f551-c967-41b6-bf77-19e8f5c02f37.jpgتاکید دکتر ولایتی بر عدم تعطیلی واحد های دانشگاه آزاد اسلامی1396/05/0113:16مسئول دفتر و روابط عمومی
f215e022-53e4-4cd3-a1a6-5211ddd9b9b7.jpgمهارت آموزی در شهرستان ها1396/05/0113:11مسئول دفتر و روابط عمومی
6ded5271-d3ea-4402-9bb7-c47192d5671c.jpgمرسم معارفه دکتر رهبر1396/05/0113:10مسئول دفتر و روابط عمومی
6fe72304-5e33-4ba0-b89e-a4595247b401.jpgانتصاب مشاور هنری1396/05/0113:08مسئول دفتر و روابط عمومی
711a411e-c848-45bd-81f4-1f12965acbbc.jpgانتصاب1396/05/0113:07مسئول دفتر و روابط عمومی
65014429-f60c-4ded-9295-e101df1aa4b5.JPGاهم سیاست های سما به روایت ریاست سازمان سما1396/05/0113:03مسئول دفتر و روابط عمومی
6e0dff46-b99f-43e3-b0b8-b6129d9a16f6.jpgراه اندازی کاردانی پرستاری در سما1396/05/0113:01مسئول دفتر و روابط عمومی
seek-warrow-warrow-eseek-eتعداد کل اخبار: 413

www.Sabzevar-Sama.ir

Tel : +985144666270-1 , Fax : +985144664591

©2016 All Rights Reserved