کارکنان | مدیریت

سه شنبه ۲۵ تیر ۱۳۹۸

87d371f3-dd2a-4d19-983b-19b88172a76f.jpg دو انتصاب جدید در دانشگاه آزاد اسلامی 1396/02/1208:56مسئول دفتر و روابط عمومی
37b6f8d0-2719-4f90-acc1-3138db2a3aa9.jpgپیام تبریک دکتر نوریان به مناسبت اعیاد شعبانیه 1396/02/1208:54مسئول دفتر و روابط عمومی
dfabac70-b59e-4380-b7f6-ccf3e10f29f5.jpgپیام تبریک دکتر نوریان به مناسبت روز معلم 1396/02/1208:53مسئول دفتر و روابط عمومی
a12aec5b-effb-4bf0-9838-a2378340fae4.jpgپیام تبریک روز معلم1396/02/1208:18مسئول دفتر و روابط عمومی
807025c0-ef76-4565-a2b7-824d5ff8f3be.jpgبرگزاری اردو1396/02/1011:26مسئول دفتر و روابط عمومی
8e16c78f-ff6b-4cec-ae28-dfae26bdf628.gifتبریک آغاز ماه شعبان1396/02/1011:19مسئول دفتر و روابط عمومی
fee0c0ca-5ff2-40f9-b2b7-636929824873.jpgساخت خمیردندان1396/02/1011:17مسئول دفتر و روابط عمومی
785603b5-ec59-44c3-a1d3-846fe781c826.jpgبازدید از سما21396/02/1011:15مسئول دفتر و روابط عمومی
NoPic.pngمیزبانی مسابقات ورزشی1396/02/1011:08مسئول دفتر و روابط عمومی
9ce4852e-c9b2-4c8a-baed-6718f6b7b9f8.jpgنتایج ششمین دوده المپیاد ورزشی1396/02/0915:26مسئول دفتر و روابط عمومی
NoPic.pngعید مبعث1396/02/0415:30مسئول دفتر و روابط عمومی
fdc5aaf9-5c59-4f2b-9bcc-94168c1e0bab.jpgجدول آزمون های تشریحی سما1396/01/2114:28مسئول دفتر و روابط عمومی
495dc5d6-175d-4039-a620-a27ce067bce1.jpgراه اندازی کانال تلگرام 1396/01/2114:08مسئول دفتر و روابط عمومی
fabbda45-9dac-4ff5-aa25-317b273c9944.gifمراسم جشن1396/01/2114:06مسئول دفتر و روابط عمومی
25d70cf9-27e6-431e-8c15-0bb51fd5aa25.gifتبریک 1396/01/2114:03مسئول دفتر و روابط عمومی
17531ba8-7e8d-4723-a961-d6ce525e521c.jpgسما نامی ماندگار1396/01/1408:48مسئول دفتر و روابط عمومی
b130d098-b898-4f4a-b5f4-c768e0f32c2f.JPG 20 مرکز سما تا پایان امسال احداث می شود 1396/01/1408:46مسئول دفتر و روابط عمومی
dce4f847-096a-4929-bc84-3a6229697729.JPGپیام دکتر زرهانی به مناسبت روز طبیعت 1396/01/1408:44مسئول دفتر و روابط عمومی
beaa18ee-f163-46d4-8288-91243ed784c0.JPGاجلاس کارگروه ترسیم 1396/01/1408:42مسئول دفتر و روابط عمومی
3dedfb05-c222-4ca0-a44e-e09e12134c54.jpgپیام تبریک ریاست سازمان سما1396/01/1408:41مسئول دفتر و روابط عمومی
seek-warrow-warrow-eseek-eتعداد کل اخبار: 408

www.Sabzevar-Sama.ir

Tel : +985144666270-1 , Fax : +985144664591

©2016 All Rights Reserved