کارکنان | مدیریت

پنج شنبه ۲۸ شهریور ۱۳۹۸

17531ba8-7e8d-4723-a961-d6ce525e521c.jpgسما نامی ماندگار1396/01/1408:48مسئول دفتر و روابط عمومی
b130d098-b898-4f4a-b5f4-c768e0f32c2f.JPG 20 مرکز سما تا پایان امسال احداث می شود 1396/01/1408:46مسئول دفتر و روابط عمومی
dce4f847-096a-4929-bc84-3a6229697729.JPGپیام دکتر زرهانی به مناسبت روز طبیعت 1396/01/1408:44مسئول دفتر و روابط عمومی
beaa18ee-f163-46d4-8288-91243ed784c0.JPGاجلاس کارگروه ترسیم 1396/01/1408:42مسئول دفتر و روابط عمومی
3dedfb05-c222-4ca0-a44e-e09e12134c54.jpgپیام تبریک ریاست سازمان سما1396/01/1408:41مسئول دفتر و روابط عمومی
ab28867b-a5b4-48f0-ad46-72bdccb01b2d.JPGپیام نوروزی دکتر زرهانی1396/01/1408:38مسئول دفتر و روابط عمومی
NoPic.pngقلم دوربین 1395/12/2111:00مسئول دفتر و روابط عمومی
3fa504ef-1b10-4551-838d-4eb60b854f99.jpgعطر افشانی قبور شهدا1395/12/2109:47مسئول دفتر و روابط عمومی
870ead01-05b8-410d-ba9a-0f1e4caba71a.jpgورود به حوزه پزشکی1395/12/2109:46مسئول دفتر و روابط عمومی
88688c51-adf1-4504-8c24-aaa3cf15d286.jpgبرگزاری کمیسیون های سما1395/12/2109:43مسئول دفتر و روابط عمومی
389384ca-d4ef-4508-8eb4-6f0bc4fb29ee.pngدانشگاه آزاد متعلق به مردم1395/12/2109:42مسئول دفتر و روابط عمومی
99337f6b-0638-4586-b362-a179ba770077.pngشاخص اثبات کارآیی نظام1395/12/2109:19مسئول دفتر و روابط عمومی
NoPic.pngاولین کنگره بین المللی1395/12/1414:25مسئول دفتر و روابط عمومی
3551093b-b987-477c-8257-5696f360d18e.jpgبرای خانه تکانی این نکات را فراموش نکنید 1395/12/1414:16مسئول دفتر و روابط عمومی
1cb2754a-c465-49c4-bc29-4a36c977c3c3.jpgبیشترین نگرانی مردم جهان1395/12/1014:01مسئول دفتر و روابط عمومی
2140ea82-a046-4719-a968-8f3461665ef7.jpgاگر قصد خرید لپ تاپ دارید1395/12/1012:51مسئول دفتر و روابط عمومی
cb677ff3-d6ff-4940-ae8a-59ca56616a8d.jpgافزایش جرایم فضای مجازی1395/12/1012:27مسئول دفتر و روابط عمومی
a3f18137-37b6-4a25-beda-3a895e989bd4.jpgبهره مندی از تسهیلات1395/12/1012:25مسئول دفتر و روابط عمومی
0b58001a-a7bd-48c5-bc1b-804f68c7dfd1.jpgثبت نام مجدد1395/12/1012:24مسئول دفتر و روابط عمومی
efeb745c-cbbe-46a7-aedd-a333d20fbec2.jpg خیزش فرهنگی در تاریخ دانشگاه آزاد اسلامی بی سابقه است1395/12/0709:24مسئول دفتر و روابط عمومی
seek-warrow-warrow-eseek-eتعداد کل اخبار: 413

www.Sabzevar-Sama.ir

Tel : +985144666270-1 , Fax : +985144664591

©2016 All Rights Reserved