کارکنان | مدیریت

دوشنبه ۲۹ دی ۱۳۹۹

6d95f551-c967-41b6-bf77-19e8f5c02f37.jpgتاکید دکتر ولایتی بر عدم تعطیلی واحد های دانشگاه آزاد اسلامی1396/05/0113:16مسئول دفتر و روابط عمومی
f215e022-53e4-4cd3-a1a6-5211ddd9b9b7.jpgمهارت آموزی در شهرستان ها1396/05/0113:11مسئول دفتر و روابط عمومی
6ded5271-d3ea-4402-9bb7-c47192d5671c.jpgمرسم معارفه دکتر رهبر1396/05/0113:10مسئول دفتر و روابط عمومی
6fe72304-5e33-4ba0-b89e-a4595247b401.jpgانتصاب مشاور هنری1396/05/0113:08مسئول دفتر و روابط عمومی
711a411e-c848-45bd-81f4-1f12965acbbc.jpgانتصاب1396/05/0113:07مسئول دفتر و روابط عمومی
65014429-f60c-4ded-9295-e101df1aa4b5.JPGاهم سیاست های سما به روایت ریاست سازمان سما1396/05/0113:03مسئول دفتر و روابط عمومی
6e0dff46-b99f-43e3-b0b8-b6129d9a16f6.jpgراه اندازی کاردانی پرستاری در سما1396/05/0113:01مسئول دفتر و روابط عمومی
3556e884-9d4e-401f-a518-946481a856f8.jpgتعطیلات مرداد 961396/05/0113:00مسئول دفتر و روابط عمومی
7e8b614c-fd29-47aa-8ab6-50bd75ac5c6c.jpgگرامیداشت روز روابط عمومی 1396/02/2711:28مسئول دفتر و روابط عمومی
ad44782a-2f2e-4e95-830e-29ccacb041f9.jpgتبریک روز معلم 1396/02/1209:14مسئول دفتر و روابط عمومی
5efb967d-35e7-43d5-a981-7d2fee496281.gifبخشنامه دکتر نوریان به واحدهای دانشگاهی 1396/02/1208:59مسئول دفتر و روابط عمومی
19ba80ed-78e8-429e-a596-a87afad09c8b.jpgانتصاب مشاور و رئیس مرکز حوزه ریاست دانشگاه آزاد اسلامی1396/02/1208:57مسئول دفتر و روابط عمومی
87d371f3-dd2a-4d19-983b-19b88172a76f.jpg دو انتصاب جدید در دانشگاه آزاد اسلامی 1396/02/1208:56مسئول دفتر و روابط عمومی
37b6f8d0-2719-4f90-acc1-3138db2a3aa9.jpgپیام تبریک دکتر نوریان به مناسبت اعیاد شعبانیه 1396/02/1208:54مسئول دفتر و روابط عمومی
dfabac70-b59e-4380-b7f6-ccf3e10f29f5.jpgپیام تبریک دکتر نوریان به مناسبت روز معلم 1396/02/1208:53مسئول دفتر و روابط عمومی
a12aec5b-effb-4bf0-9838-a2378340fae4.jpgپیام تبریک روز معلم1396/02/1208:18مسئول دفتر و روابط عمومی
807025c0-ef76-4565-a2b7-824d5ff8f3be.jpgبرگزاری اردو1396/02/1011:26مسئول دفتر و روابط عمومی
8e16c78f-ff6b-4cec-ae28-dfae26bdf628.gifتبریک آغاز ماه شعبان1396/02/1011:19مسئول دفتر و روابط عمومی
fee0c0ca-5ff2-40f9-b2b7-636929824873.jpgساخت خمیردندان1396/02/1011:17مسئول دفتر و روابط عمومی
785603b5-ec59-44c3-a1d3-846fe781c826.jpgبازدید از سما21396/02/1011:15مسئول دفتر و روابط عمومی
seek-warrow-warrow-eseek-eتعداد کل اخبار: 440

www.Sabzevar-Sama.ir

Tel : +985144666270-1 , Fax : +985144664591

©2016 All Rights Reserved