کارکنان | مدیریت

پنج شنبه ۲۸ شهریور ۱۳۹۸

a99a0005-0a9e-48ba-b429-7346167b8daf.jpgگرامیداشت هفتمین روز رحلت آیت الله هاشمی رفسنجانی1395/10/2712:19مسئول دفتر و روابط عمومی
7167b3bd-38b7-4b22-8441-8b3f90ae6880.jpgهاشمی تا پایان عمر بر اصول انقلاب پایبند بود1395/10/2712:15مسئول دفتر و روابط عمومی
c5c72a12-d2a5-4bf4-aab4-7f83b8789998.jpgمراسم بزرگداشت در واحد زاهدان1395/10/2613:55مسئول دفتر و روابط عمومی
d8510db2-a4bb-423e-9850-d6d5fcbb0f63.jpgنگاه آینده نگر آیت الله هاشمی1395/10/2613:52مسئول دفتر و روابط عمومی
NoPic.pngبرپایی مراسم 1395/10/2613:43مسئول دفتر و روابط عمومی
193bdb6a-13e0-4866-8f54-199d2ed46649.jpgاستمرار راه1395/10/2607:48مسئول دفتر و روابط عمومی
3c73909a-3fd7-4746-8b7e-46216e9ce804.jpgتاریخ برگزاری امتحانات لغو شده دانشکده سما1395/10/2514:04مسئول دفتر و روابط عمومی
92727690-811a-4c3d-a636-11b7d5e1989d.jpgمظلوم تر از شهید بهشتی1395/10/2511:07مسئول دفتر و روابط عمومی
264ecb76-3798-45e8-ab86-104ffabff8c5.jpgوصیت نامه آیت الله هاشمی رفسنجانی1395/10/2211:07مسئول دفتر و روابط عمومی
45786eb3-175e-4b0e-b047-fe12827b1d6d.jpgدر خصوص امتحان های لغو شده دانشگاه آزاد اسلامی 1395/10/2209:36مسئول دفتر و روابط عمومی
f464757d-980c-40d3-8a98-4492de73c686.jpgاندوه در هیات رئیسه دانشگاه آزاد اسلامی 1395/10/2209:31مسئول دفتر و روابط عمومی
582a7c31-ca7b-4d3a-9bb9-c9b0cd8f5cde.jpgبرگزاری مراسم بزرگداشت آیت الله هاشمی رفسنجانی به دعوت رییس دانشگاه آزاد اسلامی1395/10/2209:28مسئول دفتر و روابط عمومی
14f0bd80-9024-463b-ba4a-22459d684d4a.jpgعرض تسلیت به مناسبت ارتحال آیت الله هاشمی رفسنجانی1395/10/2007:38مسئول دفتر و روابط عمومی
0b4a482c-4004-4e74-b45e-d27540ac7faf.jpgپیام تسلیت دکتر زرهانی درپی درگذشت آیت الله هاشمی رفسنجانی 1395/10/2007:35مسئول دفتر و روابط عمومی
2190d0f7-a3ac-482b-8edf-1c1b137976fb.jpgپیام تسلیت دکتر میرزاده به مناسبت ارتحال آیت الله هاشمی رفسنجانی1395/10/2007:33مسئول دفتر و روابط عمومی
1bf134a6-5e87-4506-a526-fb7218055219.jpgپیام تسلیت رهبر معظم انقلاب در پی ارتحال آیت الله هاشمی رفسنجانی1395/10/2007:30مسئول دفتر و روابط عمومی
NoPic.png کسب رتبه برتر استان و شهرستان توسط دانش آموزان سمای سبزوار1395/10/1914:55مسئول دفتر و روابط عمومی
NoPic.pngافتخار تازه فرهنگی مدارس سما سبزوار1395/10/1914:17مسئول دفتر و روابط عمومی
fe9e4668-335a-4bf2-a91f-34a3b43f45c8.jpgدو خبر علمی1395/10/1914:06مسئول دفتر و روابط عمومی
302d1779-9c0b-45a6-b4d5-6de6ba282b7d.jpgبازدید از اماکن مذهبی1395/10/1815:18مسئول دفتر و روابط عمومی
seek-warrow-warrow-eseek-eتعداد کل اخبار: 413

www.Sabzevar-Sama.ir

Tel : +985144666270-1 , Fax : +985144664591

©2016 All Rights Reserved