کارکنان | مدیریت

دوشنبه ۲۹ دی ۱۳۹۹

892d6f83-09fb-49f9-bd9b-048593b8b025.jpgتکریم ارباب رجوع1395/11/0308:06مسئول دفتر و روابط عمومی
7e1263be-70b8-4c21-8ca1-6307b1c749e3.JPGورود دستاوردهای سازمان سما به سامانه آزاد اکسپو 1395/11/0208:23مسئول دفتر و روابط عمومی
72ef38e3-a9a0-4dd4-9b34-63f0f1b86cc7.jpgپیام تسلیت دکتر میرزاده به مناسبت شهادت تنی چند از آتش نشانان غیور کشور 1395/11/0208:20مسئول دفتر و روابط عمومی
9099507c-5552-4daa-8780-5206c5ffd93e.jpgانتصاب رئیس جدید هیات موسس دانشگاه آزاد اسلامی با حکم رهبر معظم انقلاب 1395/11/0208:19مسئول دفتر و روابط عمومی
622d6beb-f6cd-471c-a6ee-ff537ca7ef06.JPGبازدید سرزده از سالن امتحانات1395/10/2811:38مسئول دفتر و روابط عمومی
2a0d0e75-fee5-4d20-a761-f7e51a668830.jpgحوزه فن آوری اطلاعات و ارتباطات به عنوان مرکز تفکر سازمان سماست1395/10/2712:32مسئول دفتر و روابط عمومی
0cc2b674-cced-44ed-87c9-3d66dcafcfb5.jpgبرداشتن بار از دوش دولت1395/10/2712:29مسئول دفتر و روابط عمومی
a99a0005-0a9e-48ba-b429-7346167b8daf.jpgگرامیداشت هفتمین روز رحلت آیت الله هاشمی رفسنجانی1395/10/2712:19مسئول دفتر و روابط عمومی
7167b3bd-38b7-4b22-8441-8b3f90ae6880.jpgهاشمی تا پایان عمر بر اصول انقلاب پایبند بود1395/10/2712:15مسئول دفتر و روابط عمومی
c5c72a12-d2a5-4bf4-aab4-7f83b8789998.jpgمراسم بزرگداشت در واحد زاهدان1395/10/2613:55مسئول دفتر و روابط عمومی
d8510db2-a4bb-423e-9850-d6d5fcbb0f63.jpgنگاه آینده نگر آیت الله هاشمی1395/10/2613:52مسئول دفتر و روابط عمومی
NoPic.pngبرپایی مراسم 1395/10/2613:43مسئول دفتر و روابط عمومی
193bdb6a-13e0-4866-8f54-199d2ed46649.jpgاستمرار راه1395/10/2607:48مسئول دفتر و روابط عمومی
3c73909a-3fd7-4746-8b7e-46216e9ce804.jpgتاریخ برگزاری امتحانات لغو شده دانشکده سما1395/10/2514:04مسئول دفتر و روابط عمومی
92727690-811a-4c3d-a636-11b7d5e1989d.jpgمظلوم تر از شهید بهشتی1395/10/2511:07مسئول دفتر و روابط عمومی
264ecb76-3798-45e8-ab86-104ffabff8c5.jpgوصیت نامه آیت الله هاشمی رفسنجانی1395/10/2211:07مسئول دفتر و روابط عمومی
45786eb3-175e-4b0e-b047-fe12827b1d6d.jpgدر خصوص امتحان های لغو شده دانشگاه آزاد اسلامی 1395/10/2209:36مسئول دفتر و روابط عمومی
f464757d-980c-40d3-8a98-4492de73c686.jpgاندوه در هیات رئیسه دانشگاه آزاد اسلامی 1395/10/2209:31مسئول دفتر و روابط عمومی
582a7c31-ca7b-4d3a-9bb9-c9b0cd8f5cde.jpgبرگزاری مراسم بزرگداشت آیت الله هاشمی رفسنجانی به دعوت رییس دانشگاه آزاد اسلامی1395/10/2209:28مسئول دفتر و روابط عمومی
14f0bd80-9024-463b-ba4a-22459d684d4a.jpgعرض تسلیت به مناسبت ارتحال آیت الله هاشمی رفسنجانی1395/10/2007:38مسئول دفتر و روابط عمومی
seek-warrow-warrow-eseek-eتعداد کل اخبار: 440

www.Sabzevar-Sama.ir

Tel : +985144666270-1 , Fax : +985144664591

©2016 All Rights Reserved