کارکنان | مدیریت

سه شنبه ۶ اسفند ۱۳۹۸


و دعوت از فرماندهان محترم راهور نیروای انتظامی
( جناب سرهنگ بیدی؛جناب سرهنگ نایبی و جناب ترشیزی) و سخنرانی جناب سرهنگ بیدی در خصوص وظایف نیروی راهور(راهنمایی و رانندگی نیروی انتظامی) و تشریح مقررات راهنمایی و رانندگی جهت جلوگیری از تصادفات
با حضور کلیه ی دانش آموزان و دبیران آموزشگاه  پسرانه سما 3(دوره اول متوسطه)


تاریخ خبر: -

منبع خبر: -

تعداد بازدید:

www.Sabzevar-Sama.ir

Tel : +985144666270-1 , Fax : +985144664591

©2016 All Rights Reserved