کارکنان | مدیریت

شنبه ۲۷ مهر ۱۳۹۸


آغاز سال تحصیلی و هفته دفاع مقدس در سایه سار مهر حسینی بر تمامی خدمتگزاران عرصه ی تعلیم و تربیت و دانش آموزان عزیز گرامی باد دبیرستان دخترانه  سما ۴ - سبزوار

تاریخ خبر: -

منبع خبر: -

تعداد بازدید:

www.Sabzevar-Sama.ir

Tel : +985144666270-1 , Fax : +985144664591

©2016 All Rights Reserved