کارکنان | مدیریت

دوشنبه ۲۵ آذر ۱۳۹۸


برگزاری کارگاه آموزشی، بخش دوم گردهمایی معاونان فرهنگی و دانشجویی و مدیران فرهنگی

بخش دوم گردهمایی معاونان فرهنگی و دانشجویی و مدیران فرهنگی در روز نخست به برگزاری کارگاه های آموزشی اختصاص یافت.
اولین کارگاه با موضع بیانیه گام دوم انقلاب با تدریس دکتر علیرضا معاف برگزار شد که در خاتمه جلسه به پرسش های حاضرین نیز پاسخ داده شد.

کارگاه دوم به حوزه دانشجویی معاونت آموزش های عمومی و مهارتی اختصاص داشت که با حضور مهندس سیامک بختیاری مدیر امور دانشجویی و سرپرست امور آموزشکده ها به بررسی موضوعات و مسائل این حوزه و پرسش و پاسخ با حضور همکاران این حوزه پرداختند.
 

 تاریخ خبر: -

منبع خبر: -

تعداد بازدید:

www.Sabzevar-Sama.ir

Tel : +985144666270-1 , Fax : +985144664591

©2016 All Rights Reserved