کارکنان | مدیریت

جمعه ۹ آبان ۱۳۹۹


ویژگیهای مدیر مدرسه موفق بر اساس سند تحول بنیادین و بیانیه گام دوم انقلاب با حضور مشاور فرهنگی ریاست دانشگاه آزاد اسلامی بررسی شد

دکتر بنیانیان در آغاز کلام با بیان اینکه آموزش و پرورش بزرگترین سازمان تربیتی در نظام جمهوری اسلامی است و بیش از یک میلیون نفر در این تشکیلات عظیم هستند که با بیش از ۱۲ میلیون نفر به صورت مستقیم و بیش از ۱۰ میلیون نفر(یعنی خانواده ها) غیر مستقیم سروکار دارند، موضوع تربیت نیروی انسانی را که اصلی ترین مسئله آموزش و پرورش است موضوع دستور جلسه قرار داده و به بحث و تحلیل آن پرداختند.به گزارش روابط عمومی سما، مشاور فرهنگی ریاست دانشگاه در کارگاه "علمی-آموزشی مدیر مدرسه موفق بر اساس سند تحول بنیادین و بیانیه گام دوم انقلاب" با حضور مدیران مدارس سما استان های خراسان رضوی، شمالی و جنوبی، با بازگو نمودن این سخن مقام معظم رهبری که فرموده اند: مراقب باشید به گونه ای با مسائل گوناگون آموزش و پرورش برخورد بشود که مسئله  مدیر هر بخش  از این دستگاه عظیم  آموزش  و  پرورش تربیت نیروی انسانی- انقلابی باشد.
وی با تاکید بر این نکته که نگاه مدیر مدرسه باید سیستمی باشد تا بتواند آسیب‌شناسی کند، به تیم مورد نیاز مدرسه جهت این آسیب شناسی که متشکل از افراد متخصص همچون معلم، جامعه شناس، روانشناس ،طلبه و... اشاره نمودند. دکتر بنیانیان در ادامه با برشمردن عناصر مدرسه متشکل از مدیریت، معلمان، دانش آموزان، فعالیت های تربیت بدنی، شیوه و محتوای دروس؛ برنقش مدیر مدرسه در چیدمان درست این عناصر و برقراری ارتباط فعال و مناسب بین این عناصر و دانش آموزان جهت نیل به اهداف تربیتی تاکید نمودند.
در این جلسه دکتر کبیری با بیان این سخن امام خمینی(ره) که "مدرسه را دریابید دانشگاه دیر است" بر اهمیت این کارگاه و ضرورت تشکیل مداوم اینگونه جلسات در جهت نیل به اهداف تربیتی در مدارس و در میان دانش آموزان تاکید نمود.
 


تاریخ خبر: -

منبع خبر: -

تعداد بازدید:

www.Sabzevar-Sama.ir

Tel : +985144666270-1 , Fax : +985144664591

©2016 All Rights Reserved